สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

 
                 นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายสุริยันณ์ จีวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย เขต 3 เมื่อวันพูธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel