นางแสงทอง นันทพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมการจัดงาน "วันรพี" ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหมอกสามฤดู

 
           นางแสงทอง นันทพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมการจัดงาน "วันรพี" ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหมอกสามฤดู ชั้น 4 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel