นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ลาน้อย ประจำปี 2565

       
         นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ลาน้อย ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ
โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย. 65 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel