สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เจ้าหน้าสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักและวิธีการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" ณ พิชชาพร เฮ้าส์

650609-1035.jpg

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เจ้าหน้าสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักและวิธีการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel