มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel