มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ขรก.อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel