นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
              นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
 

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2566 (คณะย่อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2566 (คณะย่อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
 

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตร่วมประชุมคณะทำงาน "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตร่วมประชุมคณะทำงาน "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง (2)

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถน้ำร่วมฉีดพ่นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง ที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตามถนนสายต่าง ๆ ในพื้น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยทั้ง 7 อำเภอ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 

 

Facebook-like-icon.png

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง

 
               นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในการเพิ่มมาตรการในการควบคุมไฟป่าในทุกพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองมลพิษในอากาศในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันนี้ กำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้ดำเนินมาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนรถน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ฉีดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำและในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน กิจกรรมศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม อำเภอเมือง

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน กิจกรรมศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 200,000.- บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวแทนนายก อบจ.มส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1 /2566

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวแทนนายก อบจ.มส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2566 พื้นที่ตำบลแม่อูคอ อ.ขุนยวม

 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อบจ.พบประชาชน”ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬา อบต.แม่อูคอ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม, นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม เขต 1 และเขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ. ร่วมพบปะประชาชน ผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อูคอ และตำบลแม่ยวมน้อย โดยมีประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม
               โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน , สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม, อบต.แม่อูคอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนยวม , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , บ้านพักเด็กและครอบครัว , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงพยาบาลขุนยวม , สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม/กองร้อน อส.อ.ขุนยวม ที่ 6 , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ อบจ.แม่ฮ่องสอน ยังได้ให้บริการให้ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย จากฝ่านนิติการ และจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 การประดิษฐ์โบว์และดอกไม้ในการทำพวงหรีด

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการโครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3 การประดิษฐ์โบว์และดอกไม้ในการทำพวงหรีด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และคณะผู้บริหาร อบจ. ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                 กิจกรรมโครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุตามความถนัดและเหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน้อย จัดขึ้นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์โบว์และดอกไม้ จากริบบิ้น ผ้า กระดาษสา กระดาษว่าว เพื่อใช้ประดับตกแต่ง ในงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ในชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
                 โดยประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน้อย กล่าวว่า จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างโอกาส สร้างสังคมที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน้อย ในปีที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้แก่ชมรมฯ ได้นับแสนบาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

อบจ.มส. ส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

 
                 นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายกฤษดา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยทหารจาก ร.7 พัน 1 , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (สร้างห้องน้ำ และทำราวจับบริเวณบ้าน) ตามโครงการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ให้แก่นางดวย กิตภิมลรัตน์ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านละอางเหนือ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่พิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการซ่อมสร้างปรับสภาพบ้าน จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel