• 053611385
  • info@mhs-pao.go.th
  • เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศผลการประกวดคลิป TikTok "เลือกตั้งของหนู"

ประกาศผลการประกวด

TikTok "เลือกตั้งของหนู"

'หมู่บ้านประชาธิปไตย' #เลือกตั้งอบจ2020

'หมู่บ้านประชาธิปไตย'

อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน "หมู่บ้าน/ชุมชน" เข้าร่วม 'กิจกรรม..หมู่บ้านประชาธิปไตย' ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
♡ รางวัลหมู่บ้านสามัคคี 》》สำหรับหมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะที่สุด
♡ รางวัลหมู่บ้านนักปราชญ์ 》》สำหรับหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด

 

'เลือกตั้งของหนู' #เลือกตั้งอบจ2020

'เลือกตั้งของหนู'

♡ การประกวดง่ายๆ แค่ทำคลิป TikTok ชิคๆ ก็มีสิทธิ์เข้าชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

 

 

พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

          นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

กิจกรรมสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          นางเรณู นะนักวัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.มส. , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.มส , คณะผู้บริหาร อบจ.มส. , ผู้สมัครับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.แม่่ฮ่องสอน และผู้ติดตาม เข้าร่วมกิจกรรมสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เรื่องใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

 

บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของการรับสมัคร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

 

ซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

          นางเรณู นะนักวัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. แม่ฮ่องสอน , นายจักรกฤช สวนดอก รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะวิยากรจาก สนง.กกต.จ.มส. ร่วมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (19.00 น.)

 

 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) นางเรณู นะนักวัฒน์ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา พร้อมคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบวนการการเลือกตั้ง และขั้นตอนการรับสมัคร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

 

0481389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
1243
5442
465942
40766
65008
481389
Your IP: 3.236.156.34
2021-01-28 05:42