เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง สำรวจพื้นที่เตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสำรวจพื้นที่บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ ลดปัญหาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
*มีคลิปใน comment แรก* เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel