เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จับมือส่วนราชการ ชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยระบือ

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทหาร ป่าไม้ในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ลำห้วยระบือ บ้านแอโก๋ หมู่ 2 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel