กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

               นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ มูลนิธิธรรมคีรี บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 10 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel