กกต.อบจ. ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง

     
                     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปายสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้ามีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel