อบจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณอบต.ปางหมู จัดกิจกรรม “เหล่แป่ว แอ่วปางหมู” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และสืบสานประเพณีท้องถิ่น (สงกรานต์) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   
               นายสมพงษ์ ณรงค์ชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานและพบปะประชาชน ในกิจกรรม “เหล่แป่ว แอ่วปางหมู” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และสืบสานประเพณีท้องถิ่น (สงกรานต์) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าวฯ
               พร้อมนี้ นายสมพงษ์ ณรงค์ชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทนฯ มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ พร้อมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย ตรงข้ามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel