การประชุมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตามนโยบายจังหวัด "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข"

 
                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตามนโยบายจังหวัด "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองแม่ฮ่องสอนให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย ทั้งในสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในการนี้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าวฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel