นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ครั้งที่1ประจำปี 2566

 
                นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันคั่วกาแฟแม่ฮ่องสอน ครั้งที่1ประจำปี 2566 ณ ร้านอาหารบ้านทรงไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel