กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 256

 
                นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เก็บขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาสนสถาน ณ ลานสิงห์คู่วัดพระธาตุดอยกองมู (ลานจอดรถวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel