ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel