ข่าวประกาศรับสมัครวิ่ง “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022


               ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมวิ่ง “วันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022” รายละเอียดดังนี้
              **ระยะทางวิ่ง 12 กิโลเมตร แบ่งประเภทการแข่งขัน
                    - ประชาชนทั่วไปชาย ระยะทาง 12 กม.
                    - ประชาชนทั่วไปหญิง ระยะทาง 12 กม.
             **กำหนดการแข่งขัน
                    - วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    - การปล่อยตัวเวลา 06.30 น.
             **รางวัลการแข่งขัน
                    - ถ้วยรางวัล Over Aแl อันดับ 1 - 5 ชาย/หญิง
                    - 100 คนแรก ชาย/หญิง ได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
              หมายเหตุ เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ชาย/หญิง ปรับตามจำนวนนักกีฬาเพื่อความเหมาะสม
              **การรับสมัคร
                    - ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
              **การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
                    - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดการแข่งขัน
                    - ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-612-921🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel