นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกอบจ.มส. พร้อมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม โดยอบจ.มส. บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลขุนยวม และสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท

 
               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลขุนยวม และสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท ในการจัดงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel