นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่นนำชนเผ่าพื้นเมือง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่นนำชนเผ่าพื้นเมือง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายกร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 13.15 น. ประกอบด้วย
     - คณะกรรมการบริหารกิจการสภา - สขพ.
     - ผู้อาวุโสสภา - สชพ.
     - เจ้าหน้าที่สำนักงาน/กองเลขานุการ - สชพ.
     - ผู้แทนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาชนเผ่านพื้นเมืองอำเภอกัลยาณิวัฒนา(จ.เชียงใหม่)
     - ผู้แทนภาคีองค์กรและเครือข่ายสนับสนุนงานขบวนชนเผ่าพื้นเมือง
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel