นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถบรทุกน้ำ รถแม็คโคร พร้อมพนักงานขับ เข้าปฏิบัติงานควบคุมเพลิงบริเวณบ่อขยะบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถบรทุกน้ำ รถแม็คโคร พร้อมพนักงานขับ เข้าปฏิบัติงานควบคุมเพลิงบริเวณบ่อขยะบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               โดยการประสานงานของ นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจรรยา แสนคำโหม้ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกองมู ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อควบคุมเพลิงที่บ่อขยะบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายพิริยะ กล่าวว่า สาเหตุของต้นเพลิง มาจากการลักลอบเผาขยะ ก่อให้เกิดเพลิงไหม้มาหลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีควันมาก ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ และในช่วงที่ผ่านมาทาง อบต.ปางหมูได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นบริเวณบ่อขยะ ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้บางส่วน อย่างไรก็ตามใต้กองขยะ ยังมีความร้อนสะสมอยู่จึงทำให้มีไฟประทุขึ้นบางจุด จึงได้ประสานงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน นำรถแม็คโครเข้ามาขุดบ่อขยะ และให้รถบรรทุกน้ำฉีดพ่นเพื่อดับเพลิง และจะได้ไถกลบเพื่อปิดบ่อขยะบ้านทุ่งกองมู โยกย้ายไปใช้บ่อขยะกลางของตำบลปางหมูแทน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel