นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน " เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี พ.ศ.2565 " ณ ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

              นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน " เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี พ.ศ.2565 " ณ ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel