นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณี “สิบสองมนล่องผ่องไต”

             
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณี “สิบสองมนล่องผ่องไต” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปายบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดังนี้...
     : การประกวดกระทงไทยใหญ่ (ผ่องส่างอุ๊กปุ๊ก)/ประกวดขบวน
     : การประกวดกระทงเล็ก
     : การประกวดดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก)
     : การประกวดร้องเพลงไทยพื้นบ้าน หรือเพลงไทยลูกทุ่ง
     : การประกวดศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่
     : การแสดงดนตรี
     : การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์
     : การแสดงโรงเรียน
     : การแข่งขันชกมวยไทย
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมบูรณาการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมเป็นเงินจำนวน 116,200.- บาท และโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี สิบสองมนล่องผ่องไต ให้คงอยู่สืบไปและเพื่อเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel