นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 " (CMRU One for All 2022 @Man Hong Son Campus)

               
              นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 " (CMRU One for All 2022 @Man Hong Son Campus) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 
 
Facebook-like-icon.png

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel