นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel