นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานสมโภชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานสมโภชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์งาน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 100 ชุด (6 พฤศจิกายน 2565) อาหารกลางวัน 100 ชุด (7 พฤศจิกายน 2565) พร้อมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จำนวน 2 ชุด (ฟ้อนที และ ฟ้อนเทียน) ร่วมแสดงในงานสมโภชฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖6พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel