นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยกองมู และเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตางานอายุวัฒนมงคล 64 ปี พระสุมณฑ์ศาสนกิตดิ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยกองมู และเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตางานอายุวัฒนมงคล 64 ปี พระสุมณฑ์ศาสนกิตดิ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               งานนมัสการวัดพระธาตุดอยกองมู จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย #องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน #ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน #และร่วมประดับตกแต่งโคมพื้นถิ่นบริเวณวัดพระธาตุตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่สายตาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel