นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายประหยัด สุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ

 
 
               นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               ในการนี้ นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายประหยัด สุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ เก็บขยะ กวาดใบไม้ พร้อมทั้งเก็บเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel