นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบเงินทำบุญกฐินสามัคคีถวายให้วัดป่าถ้ำวัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารรับรองผู้ป่วย

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบเงินทำบุญกฐินสามัคคีถวายให้วัดป่าถ้ำวัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารรับรองผู้ป่วย และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
               ทั้งนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (เอทิลแอลกอฮอล์ 70% ขนาดแกลลอน 5 ลิตร) จำนวน 30 แกลลอน ให้แก่วัดป่าถ้ำวัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ของผู้มาร่วมงาน และยังได้สนับสนุนรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก จัดสถานที่ในงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel