องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนรถบรรทุก และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสบสอย พร้อมกำลังพลจากกองร้อย อส.จ.มส. และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคาร

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนรถบรรทุก และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสบสอย พร้อมกำลังพลจากกองร้อย อส.จ.มส. และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารรับรองผู้ป่วย และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ วัดป่าถ้ำวัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel