กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 – 0001 บ้านไม้ซางหนาม – บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

 

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 – 0001 บ้านไม้ซางหนาม – บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel