กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายแม่เหาะ - แม่ริดหลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายแม่เหาะ - แม่ริดหลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel