นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการกิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติสนามแม่ฮ่องสอน (WALK RUN BIKE 8 FIGHTING STR

 
               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการกิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติสนามแม่ฮ่องสอน (WALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE) ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สสจ.มส. - ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (กกท.มส.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel