นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยาน การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมือง

               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยาน การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel