นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ"

 
                นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย, แม่สะเรียง, สบเมย, เลขานุการนายกฯ และมอบป้ายเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬา อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel