นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง

 
               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel