นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2565

               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel