อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหาร ไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 15 มา ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์ ชิมอาหารไทใหญ่ ช้อปของท้องถิ่น อินกับวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอน วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอ

 
 
 อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหาร ไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 15  มา ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์ ชิมอาหารไทใหญ่
ช้อปของท้องถิ่น อินกับวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอน วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel