นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง โดยใช้รูปแบบโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               
               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง โดยใช้รูปแบบโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel