นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางกรรณิกา สุนทร เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยดองมู

       นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางกรรณิกา สุนทร เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยดองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel