กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและแก้ปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 ณ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและแก้ปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 ณ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel