นายก อบจ.มส. เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ แก่แกนนำกลุ่มประธานเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ตามโครงการเยาวชนก่อการดี ประจำปี 2565

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ ตามโครงการเยาวชนก่อการดี ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 
               สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประธานเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำเยาวชน สามารถออกแบบสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่และขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ตำบลได้อย่างเข้าใจ พร้อมกันนี้ ได้มีการก่อตั้งและเปิดประชุมสภาเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นครั้งแรกอีกด้วย
               กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดีขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2565
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel