นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก อบจ. แม่ฮ่องสอน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มส ครั้งที่ 6/65 (ครั้งที่ 7ในปีงบ) ณ ห้องประชุุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่

 
               นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก อบจ. แม่ฮ่องสอน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มส ครั้งที่ 6/65 (ครั้งที่ 7ในปีงบ) ณ ห้องประชุุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันนี้ 20 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น.
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel