นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาในเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาในเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel