เยาวชน เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ บริเวณน้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง

               เยาวชน เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ บริเวณน้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องมาจากท่อส่งน้ำดังกล่าวเสื่อมสภาพ และชำรุดเนื่องจากการใช้งาน และเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งน้ำจากระบบประปาภูเขาดังกล่าว จะถูกส่งมาเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนฯ จำนวนกว่า 400 คน ใช้ในการอุปโภคและบริโภค  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel