นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเทีืยนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเทีืยนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel