นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล เหรียญเงิน และ กีฬาปันจักสีลัต เหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel