นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน2565 เวลา 13.30 น 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel