นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน" อำเภอปาย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน" อำเภอปาย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ...และมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เพื่อให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเเข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel