กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขอุทกภัยกรณีหินก้อนใหญ่กีดขวางทางน้ำ ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565

 
รายงานการออกปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
              กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขอุทกภัยกรณีหินก้อนใหญ่กีดขวางทางน้ำ ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel