กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขอุทกภัยดินสไลด์ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ถึง บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 สิงหาคม 2565

          กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขอุทกภัยดินสไลด์ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ถึง บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 สิงหาคม 2565

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel